Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna GOGOȘARI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2023
Exemplu: 22/09/2023
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
1 31/05/2023 ANEXE deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului „Reabilitare și extindere alimentare cu apă în comuna Gogoșari, județul Giurgiu„ afişează
34 30/05/2023 HOTARÂRE Aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare extindere almnentare cu apă în comuna Gogoșari, județul Giurgiu” afişează
33 22/05/2023 PROIECT DE HOTARARE aprobarea tarifelor pentru colectarea separată si transportul separat al deseurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din zona de colectare 2 și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului comunei Gogoșari în acest sens afişează
2 30/05/2023 ANEXA Fundamentare tarif deseuri asimilabile agenti economici etapa a 2 a - modificare determinata de colectarea separata a deseurilor reciclabile în mediul rural - conform OUG 133/2022 afişează
1 30/05/2023 ANEXE Fundamentare taxa deseuri mediul rural zona 2 - modificare determinata de colectarea separata a deseurilor reciclabile în mediul rural - conform OUG 133/2022 afişează
33 30/05/2023 HOTARARE Aprobarea tarifelor pentru colectarea separată si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori din zona de colectare 2 si acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului comunei Gogoșari în acest sens afişează
32 18/05/2023 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetulul local de venituri și cheltuieli al comunei Gogoșari pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026, precum și aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2023 afişează
3 30/05/2023 ANEXE LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL afişează
2 30/05/2023 ANEXE rectificare la data de 28 05 2023 Bugetul Local Secșiunea Funcționare afişează
1 30/05/2023 ANEXE Bugetul Local pe anul 2023 Rectificare din data de 28 05 2023 - Bugetul Local afişează

Pagini