Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna GOGOȘARI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2023
Exemplu: 22/09/2023
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
17 17/03/2023 PROIECT DE HOTARARE Aprobarea evaluării unui teren eflat în domeniul public al comunei Gogoșari, județul Giurgiu afişează
1 30/05/2023 ANEXE Anexa la HCL nr 29 din 30 05 2023 afişează
29 30/05/2023 HOTARÂRE Aprobarea evaluării unui teren aflat în domeniul public al comunei Gogoșari, județul Giurgiu afişează
1 24/05/2023 PROIECTUL ORDINII DE ZI ANEXA LA DISPOZITIA PRIMARULUI NR 84 DIN 24 05 2023 afişează
84 24/05/2023 DISPOZITIE Convocarea Consiliului local al comunei gogoșari în ședința ordinară în data de 30 05 2023 afişează
30 21/04/2023 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectvul de investiții Modernizarea drumuri de interes comunal în satele Gogoșari, Izvoru, Rălești și Draghiceanu, comuna Gogosari, județul Giurgiu, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului afişează
2 26/04/2023 ANEXE caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții afişează
1 26/04/2023 ANEXE Deviz general al obiectivului de investiție - Modernizare drumuri de interes comunal în satele Gogoșari, Izvoru, Rălești și Drăghiceanu, comuna Gogoșari, județul Giurgiu afişează
28 26/04/2023 HOTARÂRE Privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectvul de investiții Modernizarea drumuri de interes comunal în satele Gogoșari, Izvoru, Rălești și Draghiceanu, comuna Gogosari, județul Giurgiu, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului afişează
29 19/04/2023 PROIECT DE HOTARARE Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gogoșari, pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026, precum și aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2023 afişează

Pagini