Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna GOGOȘARI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 21/06/2024
Exemplu: 21/06/2024
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
3 09/02/2024 ANEXE Lista obiectivelor de imvestiții pe anul 2024 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local... afişează
2 09/02/2024 ANEXE buget local - Inițial - pe anul 2024 - Secțiunea Funcționare afişează
1 09/02/2024 ANEXE Bugetul Local pe anul 2024 - inițial - afişează
10 09/02/2024 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gogoșari, pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027, precum și aprobarea listei de investiții pe anul 2024
afişează
10 05/02/2024 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gogoșari, județul Giurgiu, în ședința extraordinară în data de 09 02 2024 afişează
10 29/01/2024 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea Hot. nr.63/2023 a C L Gogoșari pt modificarea și completarea H.C.L. nr 24/27 04 2022 privind predarea M.D.L.P.A. prin C.N.I.- SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare școala gimnaziala Marin Ghe. Popescu” prin realizarea unui corp de construcție, str.Petre Ghelmez, nr 113, sat Gogoșari, județul Giurgiu afişează
9 31/01/2024 HOTARÂRE privind modificarea și completarea Hot. nr.63/2023 a C L Gogoșari pt modificarea și completarea H.C.L. nr 24/27 04 2022 privind predarea M.D.L.P.A. prin C.N.I.- SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare școala gimnaziala Marin Ghe. Popescu” prin realizarea unui corp de construcție, str.Petre Ghelmez, nr 113, sat Gogoșari, județul Giurgiu afişează
9 29/01/2024 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea HCL al Comunei Gogoșari, nr.83/28.12.2023
afişează
8 31/01/2024 HOTARÂRE privind modificarea și completarea HCL al Comunei Gogoșari, nr.83/28.12.2023
afişează
7 23/01/2024 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a județului Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului comunei Gogoșari în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” afişează

Pagini