Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna GOGOȘARI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/01/2021
Exemplu: 18/01/2021
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
- 27/11/2020 Anexe la HCL nr.7/27.11.2020 PAD afişează
7 27/11/2020 Hotarare Aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Gogoșari, județul Giurgiu în domeniul public al acesteia, a unor bunuri imobile situate în intravilanul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu afişează
- 27/11/2020 Anexa la HCL nr.6/27.11.2020 PAD afişează
6 27/11/2020 Hotarare Aprobarea extinderii de la 5.000 mp la 7.906,00 mp a suprafeţei de teren curți-construcții aparținând imobilului situat în intravilanul satului Drăghiceanu, str. Bisericii nr.2, comuna Gogoșari, județul Giurgiu afişează
5 27/11/2020 Hotarare Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gogoșari nr. 38/30.07.2020 privind aprobarea vânzării unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu afişează
- 27/11/2020 Anexa nr.2 la HCL nr.4/27.11.2020 Măsuri pentru eficientizare a activităţii de înscriere a datelor în Registrul agricol afişează
- 27/11/2020 Anexa nr.1 la HCL nr.4/27.11.202 Stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Gogoşari în trimestrul III al anului 2020 afişează
4 27/11/2020 Hotarare Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol în trimestrul III al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi afişează
3 29/10/2020 Hotarare Alegerea viceprimarului comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu afişează
2 29/10/2020 Hotarare Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu afişează

Pagini