Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna GOGOȘARI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 02/06/2023
Exemplu: 02/06/2023
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
24 23/03/2023 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participării comunei Gogoșari, județul Giurgiu la Parteneriatul LEADER cu denumirea GRUPUL PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ GIURGIU afişează
23 28/03/2023 HOTARÂRE privind aprobarea participării comunei Gogoșari, județul Giurgiu la Parteneriatul LEADER cu denumirea GRUPUL PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ GIURGIU afişează
23 23/03/2023 PROIECT DE HOTARARE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferenre programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada august 2023 - iulie 2029 în cadrul Programului pentru școli al României afişează
22 21/03/2023 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării elementelor de identificare ale imobilului situat în satul Izvoru, str. Marin Drăcea, nr. 42, menționat la poziția 25 din inventarul domeniului public al comunei Gogoșari, județul Giurgiu afişează
22 28/03/2023 HOTARÂRE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada august 2023-iulie 2029 în cadrul Programului pentru școli a României
afişează
1 28/03/2023 ANEXA Plan de amplasament și delimitare a imobilului afişează
21 28/03/2023 HOTARÂRE privind aprobarea modificării elementelor de identificare ale imobilului situat în satul Izvoru, str Marin Drăcea, nr 42, menționat la poziția 25 din inventarul domeniului public al comunei Gogoșari afişează
21 20/03/2023 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pentru cererea de intervenție accesorie în dosarul nr 118/122/2023 privind bugetul, reprezentând sumele elocate de CJ Giurgiu afişează
20 28/03/2023 HOTARÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pentru cererea de intervenție accesorie în dosarul nr 118/122/2023 privind bugetul, reprezentând sumele elocate de CJ Giurgiu afişează
20 20/03/2023 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei la HCL nr 11 din 28 02 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Gogoșari afişează

Pagini