Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna GOGOȘARI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 01/02/2023
Exemplu: 01/02/2023
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
32 30/06/2022 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE COLECTARE SI TRANSPORT SEPARAT A DESEURILOR DIN ZONA DE COLECTARE 2 ȘI ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL, ACORDAT EXPRES, REPREZENTANTULUI COMUNEI GOGOSARI ÎN ACEST SENS afişează
31 20/06/2022 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU PERIOADA IULIE 2022 - SEPTEMBRIE 2022 afişează
31 30/06/2022 HOTARÂRE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA IULIE 2022 - SEPTEMBRIE 2022 afişează
- 26/05/2022 PROCES VERBAL Procesul-verbal al sedintei ordinare încheiat în data de 26052022 afişează
- 30/06/2022 PROCES VERBAL Procesul-verbal al sedintei ordinare încheiat în data de 30062022 afişează
97 24/06/2022 DISPOZITIE Privind convocarea Consiliului Local al comunei Gogosari în ședință ordinară în data de 30062022 afişează
3078 24/06/2022 ANUNT Proiectul ordinii de zi a şedintei ordinare din 30 06 2022
afişează
30 24/05/2022 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a bunului imobil proprietate publică a comunei Gogoșari, județul Giurgiu identificat cu un nr cadastral 30057 afişează
30 26/05/2022 HOTARÂRE Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a bunului imobil proprietate publică a comunei Gogoșari, județul Giurgiu identificat cu un nr cadastral 30057 afişează
29 18/05/2022 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitare și extindere alimentare cu apă, comuna Gogoșari, județul Giurgiu afişează

Pagini